Groty Mechowskie - jaka jest lokalizacja, co robić, co zwiedzać,

Groty Mechowskie

Zapewne każdy słyszał o Jaskini Łokietka (Ojcowski Park Narodowy), Jaskini Raj (Góry Świętokrzyskie) czy Dziurawym Kamieniu (Karkonosze) - ale to wszystko są jaskinie górskie. We wsi Mechowo, w okolicy Pucka, znajdują się nietypowe jaskinie nizinne - Groty Mechowskie. Stanowią one rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która powstała w osadach wodnolodowcowych ostatniego zlodowacenia. Jaskinia w Mechowej została odkryta dość późno bo w 1818 roku, podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych, a pierwszego opisania jaskini dokonano 11 lat później. W 1910 roku pruski zarząd powiatowy wykupił teren i odrestaurował Grotę. Tak zaczęła się jej turystyczna historia...

Wejście do groty położone jest pomiędzy piaskowcowymi słupami i znajduje się poniżej poziomu otaczającego je terenu, a dostępne jest z wykonanego wykopu. Obiekt bardziej przypomina małe podziemie, z korytarzami, po których schylając się można chodzić, niż typową grotę. Długość korytarzy to około 60 metrów, prawdopodobnie są najkrótszą, podziemną trasą turystyczną w Polsce. To ciekawa atrakcja dla dzieci, ale i dorośli powinni ją zobaczyć.

Galeria

Lokalizacja

3 wyświetlenia w 2024r.
Łącznie 420 (od 2023r.)
serce Twoje ulubione obiekty 0